DPO

EXTERNALIZAREA FUNCȚIEI  “RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

  1. Furnizarea serviciului de asigurare a conformității modurilor de prelucrarea a datelor personale cu cerințele impuse prin GDPR;
  2. Furnizarea serviciului de management continuu al riscurilor și evaluarea impactului asupra protecției datelor precum şi monitorizarea funcționării mijloacelor şi metodelor de protecţie, în conformitate cu art. 35 din GDPR;
  3. Consultanță și consiliere a componentei manageriale precum și instruirea angajaților care se ocupă de prelucrare, cu privire la obligațiile care le revin în temeiul GDPR dar și al altor dispoziții de drept al UE sau drept intern, referitoare la protecția datelor;
  4. Monitorizarea respectării GDPR, precum și a altor dispoziţii cu caracter obligatoriu adoptate la nivelul UE sau dreptului intern, prin care se reglementează protecția datelor personale şi a politicilor de protecţie aferente acestora;
  5. Derularea acțiunilor necesare pentru sensibilizarea și formarea personalului implicat în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  6. Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
  7. Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv pentru consultarea prealabilă menționată la art. 36 din GDPR;
  8. Coordonarea modului de relaționare cu persoanele vizate de prelucrarea datelor, în conformitate cu drepturile acestora prevăzute prin GDPR;