Despre CISIF

CISIF Business Partner

este una din companiile grupului  C.I.S.I.F. – Centrul de Idei și Soluții Financiare, grup de firme specializate în domeniul consultanței în afaceri, cu o activitate neîntreruptă încă din anul 2004, câștigând în cei peste 14 ani de activitate un portofoliu de peste 1000 de clienți și proiecte de investiții.

 În prezent, C.I.S.I.F. este specializat În următoarele tipuri de activități:

Consultanță în domeniul accesării și implementării proiectelor finanțate din fonduri comunitare

Fiind printre pionerii acestei activități în România, C.I.S.I.F. a accesat și implementat proiecte în valoare de peste 150 milioane euro, în diverse domenii precum: infrastructură publică, proiecte de investiții de tip business, proiecte culturale și educaționale.

Consultanță și asistență tehnică pentru Autoritățile de Management și Organismele intermediare

Cu o echipă de specialiști în domeniu, C.I.S.I.F. acordă asistență tehnică AMPOR pentru evaluarea proiectelor depuse spre finanțare în cadrul POR 2007-2013 și POR 2014-2020.

Activități de auditare a proiectelor implementate din fonduri europene

Având specialiști abilitați și acreditați de către DGAEF – DIRECTORATE-GENERAL FOR AUDIT OF EUROPEAN FUNDS, C.I.S.I.F. realizează activități de audit financiar și tehnic, post – implementare pentru investițiile finanțate din fonduri UE.

Consultanță și expertiză în domeniul achizițiilor publice

Încă din 2006 C.I.S.I.F. s-a specializat în domeniul achizițiilor publice și a consiliat peste 300 de clienți publici și privați, activând, în prezent, ca furnizor de servicii de achiziții; peste 50 de Autorități Contractante au externalizat complet achizițiile publice companiei noastre.

Servicii de externalizare DPO

Datorită cerințelor și a feedback-ul primit, am decis să completăm pachetul de servicii oferite clienților prin externalizarea DPO, luând astfel naștere CISIF Business Partner, formată dintr-o echipă de profesioniști bine pregătiți în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor.

Echipa C.I.S.I.F. este formată din specialiști și experți certificați în domeniile sus-menționate (auditori financiari, experți achiziții, experți tehnici, arhitecți, experți în domeniul agricol), dar și membri CECCAR, ANEVAR, CAFR, GEJ.

SC CISIF Business Partner SRL