Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

 în conformitate cu GDPR (UE) 679/2016

Introducere

Vă mulțumim pentru interesul acordat societății noastre și serviciilor pe care le oferim. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dvs.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Tratăm cu seriozitate confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Aceste informații sunt importante. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

Această notă vă informează despre datele pe care le procesăm în relația cu societatea noastră. În colectarea acestor date, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveti asupra datelor ce vă aparțin.

Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi?

SC CISIF Business Partner SRL, punct de lucru în Bacău, Bld. Unirii nr. 30, et. 3 (clădirea 30 Avenue Business Center), înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J4/878/2018, cod fiscal 39473594, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. personale.

Cine sunteți dvs.?

Dvs., persoană fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentant ori persoană de contact a unei companii sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu societatea noastră, sunteți persoană vizată”, adică persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dvs., ca persoană vizată.

Angajamentul nostru

Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.

 • Controlul vă aparține

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de vă exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișarea pe site și/sau notificarea pe e-mail.

Ce fel de informații colectăm despre dvs.?

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne veți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi:

 • Numele și prenumele

 • Adresa de e-mail

 • Numărul de telefon

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP

 • Navigatorul de internet

 • Locația

 • Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

Mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim puteți afla aici.

De ce colectăm aceste informații?

Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne dați sau să primim din alte surse informații:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract;

 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;

 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil;

 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

 • Pentru a ne conforma legislației;

 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

 • V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi, cum ar fi un contract de prestări-servicii;

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți.

Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți?

Putem dezvălui datele dvs, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate, prin clauze contractuale, astfel încât datele dvs. să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic. 

De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele  către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.  Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dvs.

Vom putea furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs., conform Regulamentului GDPR, sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului;

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.;

 • Dreptul de acces asupra datelor;

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);

 • Dreptul la restricționarea prelucrării;

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem către un alt operator;

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

 • Dreptul de a depune plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:

 • Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment, prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic;

 • Dacă vreți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@responsabil-dpo.ro

 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

 • În situația în care nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare suficiente, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs., pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă doriți informații cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail: office@responsabil-dpo.ro