GDPR (UE) 679/2016

REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date – GDPR, aplicabil in Romania din 25.05.2018

Comisia Europeană a semnalat necesitatea actualizării cadrului normativ european aplicabil în domeniul protecţiei datelor şi a propus noi reguli, utilizând ca instrument normativ Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) nr. 679/2016.

Pe scurt, scopul acestui regulament este de a proteja intimitatea și dreptul la viața privată a persoanelor fizice împotriva abuzurilor/greșelilor instituțiilor și firmelor ce dețin și prelucrează date cu caracter personal.

Sanctiunile sunt extrem de severe! Până la 10 – 20 milioane de euro sau între 2% şi 4% din cifra de afaceri la nivel internaţional.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a GDPR are dreptul să obțină despăgubiri de la operator pentru prejudiciul suferit. Orice operator implicat în operațiunile de prelucrare este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de operațiunile sale ce încalcă GDPR.

Acesați secțiunile secundare din meniul nostru GDPR pentru detalii despre implementarea corectă a regulamentului atât în instituțiile publice cât și în companiile private.

De asemenea, puteți vizita și site-ul ANSPDCP: www.dataprotection.ro