Monitorizare GDPR

MONITORIZAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Analiza fișierelor de auditare a accesului la informaţiile personale prelucrate în format electronic și a registrelor de evidență a accesului la datele și informațiile cu caracter personal prelucrate în format fizic;
  2. Analiza viabilității soluțiilor tehnice și procedurale de protecție a datelor personale precum şi  a modului de respectare a procedurilor de lucru implementate pentru asigurarea conformării la prevederile GDPR;
  3. Analiza modului de protecţie a datelor şi a accesului la acestea, în situaţii de urgenţă;

Suplimentar, ori de câte ori va fi necesar, se vor mai asigura:

  • Instruirea utilizatorilor privind procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în funcție de dinamica de personal sau de modificările configurației tehnicii de calcul;
  • Informarea componentei manageriale cu privire la modificările legislative intervenite în domeniul protecției datelor cu caracter personal precum și cu privire la elementele de neconformitate identificate, prezentându-se totodată soluțiile tehnice și procedurale necesare pentru corectarea acestora.
  • Consultanță şi consiliere în domeniul protecţie datelor personale, oferită pe toată perioada de derulare a contractului atât componentei manageriale cât și departamentelor tehnice (IT).

Precizări: