GDPR

3.  Elaborarea raportului final privind nivelul de conformitate a prelucrării datelor cu caracter personal, care va conține ca anexe, documentele elaborate până în această etapă:

  • Modificările software sau hardware necesare compatibilizării sistemelor informatice prin intermediul cărora sunt prelucrate date și informații cu caracter personal cu cerințele tehnice rezultate din prevederile GDPR;
  • Managementul periodic al riscului, așa cum este prevăzut prin art. 32 și art. 35 din GDPR.