GDPR

DPO

EXTERNALIZAREA FUNCȚIEI  "RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR"

  1. Furnizarea serviciului de asigurare a conformității modurilor de prelucrarea a datelor personale cu cerințele impuse prin GDPR;
  2. Furnizarea serviciului de management continuu al riscurilor și evaluarea impactului asupra protecției datelor precum şi monitorizarea funcționării mijloacelor şi metodelor de protecţie, în conformitate cu art. 35 din GDPR;
  3. Consultanță și consiliere a componentei manageriale precum și instruirea angajaților care se ocupă de prelucrare, cu privire la obligațiile care le revin în temeiul GDPR dar și al altor dispoziții de drept al UE sau drept intern, referitoare la protecția datelor;
  4. Monitorizarea respectării GDPR, precum și a altor dispoziţii cu caracter obligatoriu adoptate la nivelul UE sau dreptului intern, prin care se reglementează protecția

Monitorizare GDPR

MONITORIZAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Analiza fișierelor de auditare a accesului la informaţiile personale prelucrate în format electronic și a registrelor de evidență a accesului la datele și informațiile cu caracter personal prelucrate în format fizic;
  2. Analiza viabilității soluțiilor tehnice și procedurale de protecție

Instruire